Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδότη De Gruyter μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2020

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου DeGruyter  για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link).
Η δοκιμαστική πρόσβαση (trial) θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020.
Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως και για τις υπόλοιπες πηγές του ΣΕΑΒ, γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων.
Η πρόσβαση είναι εφικτή από όλους τους υπολογιστές που συνδέονται στο δίκτυο του ΠΚ, τοπικά ή απομακρυσμένα (μέσω VPN).

Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του De Gruyter παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 400 peer-reviewed τίτλους περιοδικών σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική:


Ο De Gruyter προσφέρει βασικό περιεχόμενο αναγνωρισμένων επιστημονικών εταιρειών, όπως:

 • International Union of Pure and Applied Chemistry
 • Mineralogical Society of America
 • Society for Biochemistry and Molecular Biology
 • Mineralogical Society of Great Britain and Ireland
 • American Energy Society
 • German Mathematical Society
 • European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
 • European Optical Society
 • International Federation of Library Associations and Institutions
 • Societas Linguistica Europaea

114 περιοδικά του De Gruyter περιλαμβάνονται στα Clarivate Analytics Journal Citation Reports και απέκτησαν Impact Factor το 2019, ενώ 62 περιοδικά βελτίωσαν την κατάταξή τους.
Περιοδικά με εξαιρετικά υψηλή κατάταξη είναι:

 • Theoretical Linguistics: rank 1/187 in Linguistics
 • Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: rank 5/29 in Medical Laboratory Technology
 • Reviews in Mineralogy & Geochemistry: rank 1/30 in Mineralogy and 4/85 in Geochemistry & Geophysics
 • Advances in Nonlinear Analysis: rank 11/324 in Mathematics and 21/260 in Applied Mathematics
 • Holzforschung: rank 4/21 in Materials Science, Paper & Wood and 24/68 in Forestry
 • Fractional Calculus and Applied Analysis: rank 7/324 in Mathematics, 12/260 in Applied Mathematics and 14/106 in Mathematics, Interdisciplinary Applications
 • Journal of Numerical Mathematics: rank 6/324 in Mathematics and 11/260 in Applied Mathematics
 • Nanophotonics: rank 7/97 in Optics, 18/154 in Applied Physics, 22/103 in Nanoscience & Nanotechnology and 44/314 in Materials Science
 • Corpus Linguistics and Linguistic Theory: rank 15/187 in Linguistics
 • Reviews in Chemical Engineering: rank 20/143 in Chemical Engineering

Τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας του εκδοτικού οίκου De Gruyter μπορείτε να βρείτε εδώ.