Διημερίδα Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υπ. Διδακτόρων/ισσών Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων και Υπ. Διδακτόρων/ισσών του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει την 1η διημερίδα του με τίτλο “Κοινωνίες σε Κρίση”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2021.

Αφίσα

Πρόγραμμα