Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο πιστοποιητικών για έλεγχο κορωνοϊού COVID-19 (μέθοδος PCR ή rapid test)

Δείτε ΕΔΩ τις διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο πιστοποιητικών για έλεγχο κορωνοϊού COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).