Διερεύνηση αναγκών για την υλοποίηση κύκλου Σεμιναρίων Διαχείρισης Χρόνου και Δεξιοτήτων Μελέτης

Στα πλαίσια ανάπτυξης συνεργασίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών με το Κέντρο Γραφής, δημιουργήθηκε ένα google form με τη βοήθεια του οποίου τα δύο Κέντρα επιθυμούν να διερευνήσουν τις ανάγκες των φοιτητών/τριών σχετικά με τον κύκλο σεμιναρίων που θα υλοποιήσουν από κοινού το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Οι θεματικές που πρόκειται να αναπτυχθούν έχουν ως βασικούς άξονες τη διαχείριση χρόνου και τις δεξιότητες μελέτης.

Το link για τη φόρμα είναι: https://docs.google.com/forms/d/1ny1v9QPmXvKxLXfsQsxOCyUDJ1T6H2ps1ZFLIlMWiWk/viewform?edit_requested=true