Διάλεξη ομότιμης καθ. Ό. Γκράτζιου, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου ΒΣ-ΒΑΡ152 (Β. Φωσκόλου) | 22/3/23, 17:30-20:30, αίθ. 9 (με zoom)

Διάλεξη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου ΒΣ-ΒΑΡ 152: Μνημειακή ζωγραφική στην Κρήτη κατά την ύστερη μεσαιωνική εποχή (13ος – 15ος αι.) (Β. Φωσκόλου).

Τετάρτη 22 Μαρτίου 17.30 – 20.30 Αίθουσα 9 (με zoom)

Όλγα Γκράτζιου (Ομότιμη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

H Κρήτη την ύστερη μεσαιωνική εποχή. Η μαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής