Διαδικτυακή ομιλία στο πλαίσιο της @ARCHAEOLOGY Thessaloniki | Πέμπτη 19.5.2022

Η ένατη διάλεξη του κύκλου ομιλιών Archaeology@Thessaloniki θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19.5.2022 στις 19:00 (GMT +2:00, Αθήνα) από τον κ. Γεώργιο Τσιγάρα, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Εκκλησιαστική πολιτική και τέχνη τον 16ο αιώνα στο Άγιον Όρος. Η περίπτωση των τοιχογραφιών του παρεκκλησίου της Παναγίας του «Ακαθίστου Ύμνου» της Μονής Διονυσίου».

Για να παρακολουθήσετε την ομιλία επιλέξτε τον σύνδεσμο:
https://authgr.zoom.us/j/98066482722

Η οργανωτική επιτροπή
Μαρία Ντίνου, Επίκουρη, Kαθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Παγώνα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Kαθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Παπαγιάννη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας