Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2018-2019

Βάσει των υπουργικών αποφάσεων Φ1/192329/B3/13-12-2013 και 92983/Ζ1/11-06-2015 και του νόμου υπ’ αριθμ. 4485, άρθρο 74 παρ. 3 (ΦΕΚ 114/4-8-2017) σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την απόφαση της συνεδρίας της Συνέλευσης της 19/12/2018 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, γίνονται δεκτοί οι παρακάτω πτυχιούχοι για κατάταξη στο Τμήμα:

Εμμανουήλ Αντωνάκης
Γεώργιος Βρουβάκης
Ειρήνη Γκουνταροπούλου
Νικόλαος Θάνος
Ιάκωβος Καραμολέγκος
Νικόλαος Καρυωτάκης
Παναγιώτης Κουτής
Δημήτριος Μπακαλάκος
Αντώνιος Παπασηφάκης
Κωνσταντίνος Πασχούλας
Ξενοφών Σπιταδάκης
Γεώργιος Σπυριδάκης