Απογευματινά σεμινάρια Βιβλιοθήκης για όλες τις κατηγορίες φοιτητών, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τα απογευματινά σεμινάρια της Βιβλιοθήκης που αφορούν όλες τις κατηγορίες φοιτητών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες – παλιούς και νέους).