Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης για Αναστολή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ενόψει Βουλευτικών Εκλογών

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Αναστολή της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών (υπ’ αριθμόν 498η/27-4-2023 τακτική Συνεδρίαση).