Αναβολή παράδοσης ΒΑΡ 173 (διδ. Β. Φωσκόλου) και αναπλήρωσή της

Η παράδοση της Πέμπτης 5/5 του μαθήματος ΒΑΡ 173 «Η Βυζαντινή ζωγραφική και το κοινό της» (Διδ. Β. Φωσκόλου) δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα μεταφερθεί για την Τρίτη 17.5, στις 9.00-11.00, στο αμφιθέατρο Γ.