Αναβολή παράδοσης ΑΙΣ590 (Κ. Παναγοπούλου), 9/11/21 και αναπλήρωση: 29/11/21 9:00 αί΄θ. 5

Η παράδοση της 9.11 για την παράδοση ΑΙΣ 590 (Οικονομία & κοινωνία κατά τους ελληνιστικούς & ρωμαϊκούς χρόνους – Κ. Παναγοπούλου) θα αναπληρωθεί τη Δευτέρα 29.11, στις 9.00-11.00, στην αίθουσα 5.