Αναβολή μαθήματος ΑΙΣ590 (διδάσκουσα: Κ. Παναγοπούλου): 16/11/21

Η σημερινή παράδοση του μαθήματος ΑΙΣ590 – Οικονομία και κοινωνία στους Ελληνιστικούς χρόνους (διδάσκουσα: Κ. Παναγοπούλου) δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή της θα ανακοινωθεί. Η διδάσκουσα θα είναι διαθέσιμη για επικοινωνία στις ώρες γραφείου της, 15.00-17.30, μέσω Teams, κωδικός πρόσβασης e1wggm4.