Αναθεώρηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Τα δια ζώσης μαθήματα διεκόπησαν, λόγω προληπτικών μέτρων από 5-6 Μαρτίου 2020 (απόφαση Πρυτανείας) και λόγω των περιοριστικών μέτρων (απόφαση Υπουργού) από 12 – 28 Μαρτίου, ενώ από 30/4/2020 ξεκίνησε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Με απόφαση της Συγκλήτου (2/4/2020) αναθεωρείται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του εαρινού εξαμήνου 2019-2020:
Η Μ. Δευτέρα (13/4), η Μ. Τρίτη (14/4) και η Τετάρτη (22/4), η Πέμπτη (23/4) και η Παρασκευή (24/4) της Διακαινησίμου εντάσσονται στον χρόνο πραγματοποίησης μαθημάτων.
Με απόφαση της Κοσμητείας η λήξη το εαρινού εξάμηνου 2019-2020 παρατείνεται έως την 30ή Μαΐου 2020.
Υπάρχει πιθανότητα για περαιτέρω παράταση.