Ανασκαφή Γαύδου 2021

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ανασκαφή της Γαύδου την περίοδο Σάββατο 21 Αυγούστου – Τετάρη 1 Σεπτεμβρίου παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιουνίου. Το μήνυμα θα σταλεί στο kopaka@uoc.gr από το ιδρυματικό σας e mail, θα έχει θέμα «ΓΑΥΔΟΣ 2021», θα αναφέρετε το εξάμηνο σπουδών σας, αν έχετε λάβει μέρος ξανά σε ανασκαφή και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας.

Μια πρώτη περίοδος μελέτης των ευρημάτων θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο το διάστημα Τετάρτη 4 – Παρασκευή 13 Αυγούστου (επικοινωνία με την κ. Κόπακα).

Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση προβλέπεται την Τετάρτη 23 Ιουνίου στις 3.30.