Αναπλήρωση παράδοσης ΠΑΡ 206 (Ά. Καρναβά)

Η παράδοση ΠΑΡ 206 της κ. Καρναβά δεν θα γίνει τη Δευτέρα 22/2/2021 λόγω έκτακτου κωλύματος. Η αναπλήρωσή της θα γίνει το Σάββατο 27/2/2021, 11.30 – 14.30. Στο ενδιάμεσο, παρακαλώ τις/τους ενδιαφερόμενες/-ους φοιτήτριες/ές να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο eLearn.