Ανακοίνωση για το σεμινάριο της Κατερίνας Β. Κορρέ ΙΜΧΑ 338 Θεσµοί του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα: Διακυβέρνηση, Ιδεολογία, Περιθώριο

Στο προπτυχιακό σεμινάριο της Κατερίνας Β. Κορρέ ΙΜΧΑ 338 – «Θεσµοί του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα: Διακυβέρνηση, Ιδεολογία, Περιθώριο», θα γίνουν δεκτοί μέχρι 23 φοιτητές. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 24 Φεβρουαρίου 2021 και θα γίνονται κάθε Τετάρτη και ώρα 11:30-14:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα, μέσω της πλατφόρμας zoom. Ο κωδικός, καθώς και ειδικότερες οδηγίες που αφορούν την πρόσβαση, θα αναρτηθούν στο e-learn του μαθήματος.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, τη διαδικασία των αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και την αίτηση, στο e-learn του μαθήματος. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν συμπληρωμένες, μαζί με την αναλυτική βαθμολογία του ενδιαφερόμενου φοιτητή/φοιτήτριας, έως το Σάββατο 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 21:00, στο email της διδάσκουσας (korre@uoc.gr). Η επιλογή θα ανακοινωθεί ως την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στο e-learn του μαθήματος.