Ανακοίνωση για το σεμινάριο της κ. Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 346 «Συλλογικότητες, διαβούλευση, εκπροσώπηση στη δυτική Ευρώπη, 9ος-15ος αιώνας»

Στο προπτυχιακό σεμινάριο της Ελένης Σακελλαρίου ΙΜΧΑ 346 «Συλλογικότητες, διαβούλευση, εκπροσώπηση στη δυτική Ευρώπη, 9ος-15ος αιώνας» θα γίνουν δεκτοί μέχρι 24 φοιτητές. Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ, μαζί με την αναλυτική βαθμολογία τους, στο email της διδάσκουσας έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 14:30. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει και περάσει τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις Ιστορίας Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ). Επίσης προϋπόθεση είναι να διαβάζουν αγγλικά ή μια άλλη από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά. Η επιλογή γίνεται με μια σειρά κριτηρίων όπως η βαθμολογία στις παραδόσεις ΙΜΧ, ο αριθμός παραδόσεων ΙΜΧ που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει, τυχόν σεμινάρια ΙΜΧ που έχει παρακολουθήσει, για τα μεγαλύτερα έτη πόσο κοντά βρίσκεται στη λήψη πτυχίου. Η επιλογή θα ανακοινωθεί ως την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και η πρώτη συνάντηση θα γίνει μέσω Teams την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Υποστηρικτικό υλικό για το σεμινάριο θα αναρτάται στη σελίδα που θα δημιουργηθεί στο elearn. Εκεί θα ανακοινωθεί και ο κωδικός πρόσβασης στην ομάδα του σεμιναρίου στο Teams.