Ανακοίνωση για το σεμινάριο ΑΙΣ343 – Ο Μέγας Αλέξανδρος και η εποχή του (Κ. Παναγοπούλου)

Η προγραμματισμένη ενημέρωσή μας για την βάση δεδομένων Τhesaurus Linguae Graecae  στη βιβλιοθήκη τη Δευτέρα 14.10 αναβάλλεται. Θα ενημερωθείτε προσεχώς στο σεμινάριο για τη νέα ημερομηνία.