Ανακοίνωση για το μάθημα ΙΜΧΑ201: Ο Μεσαιωνικός Κόσμος, 1000-1500: Πολιτική, Κοινωνία, Πολιτισμός (Κ. Β. Κορρέ)

Ενισχυτικά μαθήματα θα προσφέρονται διαδικτυακά  για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, κάθε Σάββατο και ώρα 12:00-14:00. Στην πρώτη συνάντηση, που θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου, θα ασχοληθούμε με την (προαιρετική) εργασία και τις θεματικές της. Όλες οι συναντήσεις θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας zoom.