Ανακοίνωση για το επερχόμενο προπτυχιακό σεμινάριο ΚΑΡ 333 (Ι. Βοσκός), εαρινό εξάμηνο 2020-2021

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το προπτυχιακό σεμιναριακό μάθημα του Εαρινού εξαμήνου (2021) ΚΑΡ 333 με τίτλο «Κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην Ανατολική Μεσόγειο», να αποστείλουν μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2021 email στον διδάσκοντα (ioannis.voskos@uoc.gr) με τα εξής στοιχεία:

  1. Όνομα και αριθμός μητρώου
  2. Έτος και κατεύθυνση σπουδών
  3. Αριθμός και βαθμολογία των μαθημάτων του ίδιου γνωστικού αντικειμένου (Κλασική Αρχαιολογία) ή και του αντικειμένου της Προϊστορικής αρχαιολογίας που έχουν περάσει επιτυχώς
  4. Γνώση, αριθμός και επίπεδο ξένων γλωσσών

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Τμήματος το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση αρχαιολογίας και βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή των ενδιαφερόμενων.