Ανακοίνωση για το ΑΜΚ-ΚΑΡ149 «Όψεις του αστικού φαινομένου στη ρωμαϊκή Ελλάδα» (Π. Καραναστάση)

Η κ. Π. Καραναστάση θα κάνει την πρώτη συνάντηση στο μεταπτυχιακό της μάθημα ΑΜΚ-ΚΑΡ149 «Όψεις του αστικού φαινομένου στη ρωμαϊκή Ελλάδα» κατ΄ εξαίρεση την Πέμπτη 14.10.2021, στις 17.30 και διαδικτυακά μέσω teams (κωδικός bz00gvx). Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα (karanastasi@uoc.gr).