Επικαιροποιημένη ανακοίνωση για τις εξετάσεις του ΠΔΕ-200 «Διδάσκοντας το παρελθόν ΙΙ» (Εαρινό εξάμηνο 2021)

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΔΕ-200 για αυτό το εξάμηνο θα γίνουν με απαλλακτικές εργασίες. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να γράψει μια μικρή εργασία (το πολύ μέχρι 1.500 λέξεις, γύρω στις 4 σελίδες word) στην οποία θα παρουσιάσει ένα σχολικό μάθημα ιστορίας (συμβατικά, τη διδασκαλία μιας σχολικής ώρα).

Θα επιλέξετε μία από τις 5 ενότητες των αντίστοιχων διδασκόντων που παρουσιάζονται πιο κάτω, και με βάση τα ζητούμενα και με τη βοήθεια των υλικών που θα έχουν αναρτηθεί στο elearn, θα διαμορφώσετε ελεύθερα το «μάθημά» σας.

  1. Αντώνης Αναστασόπουλος (Οθωμανική Ιστορία)
  2. Κωνσταντίνος Μουστάκας (Βυζαντινή Ιστορία)
  3. Ελένη Σακελλαρίου (Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία)
  4. Παρασκευάς Ματάλας & Ελευθερία Ζέη (Νεότερη Ελληνική Ιστορία)
  5. Αριάδνη Γκαζή (Η Ιστορία στο διαδίκτυο)

Αφού εξετάσετε τις 5 θεματικές ενότητες και επιλέξετε μία, θα πρέπει καταρχάς να δηλώσετε πάνω σε ποια θα κάνετε την εργασία σας. Αυτό θα γίνει μέσω του elearn, στο: Επιλογή θεματικής ενότητας για την απαλλακτική εργασία από τη Δευτέρα 31 Μαΐου στις 15:00 και μέχρι την Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 23:55. Ο λόγος είναι για να αποφευχθεί μια τυχόν υπερβολικά άνιση κατανομή στις ενότητες. Αν κάποια ενότητα συγκεντρώσει 40 «δηλώσεις» θα κλείσει. Η ενότητα των κ.κ. Ματάλα & Ζέη μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι 80 δηλώσεις.

Ακολούθως θα πρέπει να γράψετε την εργασία σας και να την υποβάλετε (πάλι μέσω της σελίδας του elearn  στο «Υποβολή απαλλακτικής εργασίας», που θα αναρτηθεί πριν τις 10 Ιουνίου) από την Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 14:00 έως τη Δευτέρα 5 Ιουλίου στις 23:55 το αργότερο.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση στο eLearn.