Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στο μάθημα του κ. Βλασόπουλου ΑΙΣ611 – Ιστορίες του σεξ στην αρχαιότητα

Ανακοινώνεται πως η εξέταση του μαθήματος του κυρίου Βλασόπουλου ΑΙΣ611, Ιστορίες του σεξ στην αρχαιότητα, θα γίνει προφορικά στην πλατφόρμα Teams κατά τις εξής ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 17/6, 10-20.30

Παρασκευή 18/6, 10-20.30

Δευτέρα 21/6, 10-20.30

Τρίτη 22/6, 10-20.30

Τετάρτη 23/6, 20-20.30

Η διεύθυνση του μαθήματος στο elearn.uoc.gr είναι: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=2931

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα οφείλουν να δηλώσουν στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα elearn την ημέρα και ώρα κατά την οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν θα δηλώσουν ημέρα και ώρα στην πλατφόρμα elearn δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση. Η σχετική δήλωση θα μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα 24/5/2021 μέχρι και την Δευτέρα 7/6/2021.

Η δήλωση της ημέρας και της ώρας κατά την οποία ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια επιθυμεί να εξεταστεί θα γίνει μέσω της δραστηριότητας «Προφορική Εξέταση Μαθήματος Ιουνίου 2021» στην πλατφόρμα elearn.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να εισέλθουν σε αυτή την δραστηριότητα και να δηλώσουν την ημέρα και την χρονοθυρίδα της προτίμησής τους. Είναι ατομική ευθύνη του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας να διασφαλίσει ότι ολοκλήρωσε σωστά τη σχετική διαδικασία κράτησης ημέρας και ώρας συμμετοχής του στην προφορική εξέταση.

Η εξέταση θα έχει διάρκεια 60 λεπτά με ελάχιστο αριθμό εξεταζομένων τους τέσσερις και μέγιστο τους οκτώ φοιτητές και φοιτήτριες. Αν σε κάποια χρονοθυρίδα έχουν δηλώσει συμμετοχή λιγότεροι από τέσσερις φοιτητές και φοιτήτριες, θα μετακινηθούν από τον διδάσκοντα στην κοντινότερη χρονοθυρίδα στην οποία θα υπάρχουν κενές θέσεις. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να ελέγξουν την οριστική θέση τους στο πρόγραμμα εξέτασης την Τετάρτη 9 Ιουνίου.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα Teams τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα εξέτασης τους. Ο διδάσκων θα καλεί ο ίδιος τους φοιτητές για κάθε προγραμματισμένη ώρα εξέτασης, οπότε δεν υπάρχει κωδικός συμμετοχής στην εξέταση.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να έχουν καθ’ όλη της διάρκεια της εξέτασης αναμμένη την κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής μέσω της οποίας θα συνδεθούν στην πλατφόρμα Teams, ειδάλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση. Οφείλουν επίσης να επιδείξουν στον διδάσκοντα κατά την έναρξη της εξέτασης τη φοιτητική τους ταυτότητα με ευκρινή φωτογραφία, καθώς και να έχουν αποδεχτεί και να τηρήσουν στη διάρκεια της εξέτασης όσα προβλέπουν η κείμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.