Ανακοίνωση για τις δηλώσεις συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021: 10-23/8/2021

Οι επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου των μαθημάτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως από 30/8/2021 ως 25/9/2021. 

Σας παρακαλούμε να δείτε:

(α) τον Κανονισμό εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

(β) το Ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

(γ) το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 των μαθημάτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  (όπου αναφέρεται ο τρόπος εξέτασης)

Στη συνέχεια, σας παρακαλούμε να μπείτε στην ιστοσελίδα του UoC-eLearn, να επιλέξετε το μάθημα «Δήλωση συμμετοχής στις ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 Ι&Α»: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=2404, και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην προφορική εξέταση κάθε μαθήματος που θα επιλέξετε (εφόσον έχετε εγγραφεί σε αυτό). 

Δηλώσεις συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις στην πλατφόρμα eLearn μπορείτε να υποβάλετε από την Τρίτη 10/8/2021 και ώρα 9:00 το πρωί ως και τη Δευτέρα 23/8/2021 και ώρα 11:55 μ.μ. Η δήλωση είναι απαραίτητη για να γίνετε δεκτές/οί στην εξέταση. 

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων θα συγκεκριμενοποιηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων και θα σας γνωστοποιηθεί ο ακριβής χρόνος εξέτασής σας στις προφορικές εξετάσεις από τον κάθε διδάσκοντα (ή θα σας ζητηθεί να τον επιλέξετε οι ίδιες/ίδιοι μέσω της δραστηριότητας του χρονοπρογραμματιστή στη σελίδα των προφορικά εξεταζόμενων μαθημάτων στο eLearn). Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο τελικό πρόγραμμα.

Οι διδάσκουσες και διδάσκοντες του Τμήματος θα εκδώσουν ειδικότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων τους στα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα (δηλ. στο StudentsWeb, την ιστοσελίδα και τις σελίδες των μαθημάτων στο eLearn), τα οποία θα πρέπει να παρακολουθείτε σε τακτική βάση.