Ανακοίνωση της διδάσκουσας κ. Τ. Κορνέζου για την παράδοση ΙΤΔ 122

Η παράδοση ΙΤΔ 122 θα συνεχίσει να προσφέρεται μέσω του e-learn και επικουρικά με τη χρήση της πλατφόρμας microsoft-teams. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων στο e-learn σχετικά με την πορεία των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες σύγχρονης διδασκαλίας θα ακολουθούν το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου, δηλαδή Πέμπτη 9 π.μ.-11.30.