Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του προπτυχιακού σεμιναρίου ΚΑΡΑ373 και του μεταπτυχιακού ΑΜΚ-ΚΑΡ147 (Ν. Δημάκης)

Το προπτυχιακό σεμινάριο ΚΑΡΑ373 θα προσφέρεται με τη χρήση της πλατφόρμας microsoft-teams σύμφωνα με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου, κάθε Παρασκευή 11.30-14.30.

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο ΑΜΚ-ΚΑΡ147 θα προσφέρεται με τη χρήση της πλατφόρμας WebRoom σύμφωνα με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου, κάθε Πέμπτη 17.30-20.30, και κατόπιν ηλεκτρονικής προσκλήσεως των συμμετεχόντων από τον διδάσκοντα.