Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της παράδοσης ΒΑΡ410 (Χ. Τσιγωνάκη)

Η παράδοση ΒΑΡ410 θα προσφέρεται με τη χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Τρίτη 11:30-14:30. Η πρώτη εξ αποστάσεως παράδοση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Οι φοιτητές-φοιτήτριες θα έχουν πρόσβαση στο βοηθητικό διδακτικό υλικό και σε ανακοινώσεις από τη σελίδα στο elearn του μαθήματος.