Ανακοίνωση για την επιλογή σεμιναρίου του κου Βλασόπουλου και την πρώτη συνάντηση

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να δηλώσουν το σεμινάριο του κυρίου Βλασόπουλου ΑΙΣ334 Αθηναϊκή οικονομία και κοινωνία κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020/21 να συμπληρώσουν τη φόρμα υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής, την οποία μπορούν να βρουν στον σύνδεσμο που ακολουθεί, για την πρόσβαση στον οποίο θα χρειαστεί να καταχωρίσουν τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού:

Σύνδεσμος για συμπλήρωση φόρμας

Η πρόσβαση στη φόρμα θα είναι δυνατή μέχρι και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης της γραμματείας.

Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου θα λάβει χώρα την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου στις 5.30 με τους φοιτητές που θα έχουν επιλεχθεί.