Ανακοίνωση για τη Διδακτική Άσκηση

Οι φοιτήτριες/-τές που έχουν επιλεγεί για να πραγματοποιήσουν τη Διδακτική Άσκησή τους κατά το τρέχον εξάμηνο φαίνονται στον πίνακα που μπορούν να δουν κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Οι φοιτήτριες/-τές αυτοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν αρχικά παραδόσεις στο Πανεπιστήμιο (εξ αποστάσεως, μέσω Zoom). Οι πρώτες παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν άμεσα, τη Δευτέρα 1/3/2021 στις 8.30-11.30 και την Τετάρτη 3/3/2021 στις 11.30-14.30. Στο μάθημα θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες παραδόσεις. Καλούνται όλες και όλοι που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν τη Διδακτική Άσκησή τους κατά το Εαρινό Εξάμηνο του 2020-2021 να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά, καθώς οι παρακολουθήσεις των παραδόσεων είναι υποχρεωτικές (τηρείται παρουσιολόγιο) και δεν επιτρέπονται απουσίες. Επιπλέον, όσα λέγονται σε αυτές τις δύο πρώτες παραδόσεις είναι απολύτως απαραίτητα στους ασκούμενους για την πρώτη επαφή τους με τα σχολεία.

Για το τρέχον εξάμηνο, η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο θα γίνεται ως εξής: Οι φοιτήτριες/-τές με επώνυμο από Α έως Λ θα παρακολουθούν τις παραδόσεις κάθε Δευτέρα και οι φοιτήτριες/-τές με επώνυμο από Μ έως Ω κάθε Τετάρτη. Οι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως παραδόσεων θα αναρτώνται σε ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΦΚΣ αποκλειστικά. Όλοι οι επιλεγέντες θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος ΦΚΣ στο εξής, για όλες τις ενημερώσεις από τη Διδακτική Άσκηση.

Η Διδάσκουσα

Νεκταρία Λιοδάκη