Ανακοίνωση για τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ανακοινώνεται ότι στο χειμερινό εξάμηνο, λόγω έκτακτων συνθηκών, δεν θα προσφερθεί το μάθημα ΠΔΕ 100 (Διδάσκοντας το παρελθόν 1).

Στο εαρινό θα προσφερθεί ένα ενιαίο μάθημα Παιδαγωγικής Επάρκειας.