Ανακοίνωση για το μάθημα ΑΕΦΦ090

Ενημερώνουμε ότι το μάθημα ΑΕΦΦ090 Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών λαμβάνεται ως μάθημα Διδακτικής Επάρκειας και ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. Προσοχή, το ΑΕΦΦ090 ΔΕΝ λαμβάνεται ως υποχρεωτικό μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦΦ).