Ανακοίνωση για τα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής ΕΜ001 και ΕΜ005 (κος Μαριδάκης)

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,
κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 προσφέρονται τα Εργαστηριακά Μαθήματα ΕΜ001 και ΕΜ005:

-[ΕΜ001]:Βασικές υπολογιστικές εφαρμογές και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Προσοχή: πρώτo μάθημα Δευτέρα 11/10/21 @ 9:30-11:30
-[ΕΜ005]:
 “Αξιοποίηση εφαρμογών και εργαλείων Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού ψηφιακού περιεχόμενου

Προσοχή: πρώτο μάθημα Τρίτη 11/10/2021@ 9:30-11:30
Το Εργαστήριο Πληροφορικής της Φιλοσοφικής Σχολής βρίσκεται στο τέλος το κεντρικού εξωτερικού διαδρόμου των διδακτηρίων της Φ.Σ. μετά τις αιθ. 10, 11 και 12.

Τα εργαστηριακά μαθήματα της επόμενης εβδομάδας (πρώτης του χειμερινού εξαμήνου) για το ΕΜ001 (Δευτέρα 4/10) και ΕΜ005 (Τρίτη 5/10)
δεν θα πραγματοποιηθούν, για να συγκεντρώσουμε όσους ενδιαφέρονται και να οριστικοποιήσουμε τις ώρες, αν για τους περισσότερους δεν είναι βολικές. Θα φροντίσουμε να αναπληρωθούν.

Για αυτό καλό είναι ΑΜΕΣΑ όσοι ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στο εργαστήριο να επικοινωνήσετε μαζί μου ηλεκτρονικά με email από την πανεπιστημιακή σας δ/νση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

maridakis[at]uoc[dot]gr (όπου αντί για at:@ και dot: τελεία(.).)

αναφέροντάς μου τα στοιχεία σας (έτος σπουδών, προηγούμενα εργαστηριακά μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει, γνώσεις υπολογιστών).
Σε ποιους απευθύνεται:
 Αυτά τα μαθήματα είναι προαιρετικά και αφορούν φοιτητές όλων των εξαμήνων, αλλά καλό είναι να δηλώνονται από φοιτητές αρχικών ετών, το πρόγραμμα των οποίων δεν είναι ακόμα επιβαρυμένο με πρόσθετες υποχρεώσεις, σεμινάρια κλπ.

Να σημειωθεί ότι τα μαθήματα δεν υπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου, αλλά ούτε και στον συνολικό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Για το περιεχόμενο θα ενημερωθείτε αναλυτικότερα μέσω της ιστοσελίδας των Μαθήματων στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: https://elearn.uoc.gr (Κάθε μάθημα έχει κλειδί πρόσβασης που θα το μάθετε από τον διδάσκοντα.)

Ο Διδάσκων,

Αλέξανδρος Μαριδάκης