Ανακοίνωση για τα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής ΕΜ002 και ΕΜ004 (κ. Γκαζή)

Τα εργαστηριακά μαθήματα ΕΜ002 και ΕΜ004 της κ. Αριάδνης Γκαζή θα αρχίσουν να παραδίδονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων (ΕΜ002: Τετάρτη 30/9, ΕΜ004: Πέμπτη 1/10), δια ζώσης στο εργαστήριο υπολογιστών της Φιλοσοφικής Σχολής. Ώρα έναρξης και για τα δύο: 9:15 π.μ.

Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του εργαστηρίου υπολογιστών τα μαθήματα της πρώτης εβδομάδας δεν θα περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών αλλά μόνο θεωρία από τη διδάσκουσα. Επίσης, την πρώτη εβδομάδα ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί άλλη αίθουσα αντί του εργαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή θα βγει νεότερη ανακοίνωση έγκαιρα. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και το StudentsWeb.