Ανακοίνωση Συλλόγου Μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών και Υποψηφίων Διδακτόρων/ισσών Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ την Ανακοίνωση του Συλλόγου Μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών και Υποψηφίων
Διδακτόρων/ισσών του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα Πανεπιστήμια.