Ανακοίνωση για σεμινάριο ΙΤΔ306 (Τ. Κορνέζου)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το εαρινό εξάμηνο 2021 στο σεμινάριο της κυρίας Κορνέζου ΙΤΔ 306 «Το τοπίο στην ευρωπαϊκή ζωγραφική» να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορούν να κατεβάσουν από ΕΔΩ, και μαζί με την αναλυτική τους βαθμολογία να την αποστείλουν στη διδάσκουσα με mail (kornezou@uoc.gr).

Η προθεσμία για την αποστολή των αιτήσεων είναι έως και την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021.

Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα. Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου θα λάβει χώρα την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 – 2.30 μέσω της πλατφόρμας Microsoft –Teams.

Aίτηση συμμετοχής