Ανακοίνωση προς τους Προπτυχιακούς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης |Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών ΕΘ.Α.Α.Ε.

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Δείτε ΕΔΩ την Ανακοίνωση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.

Κατεβάστε από ΕΔΩ το Υπόδειγμα Αίτησης Φοιτητή/τριας για το Μητρώο Φοιτητών.

Κατεβάστε από ΕΔΩ το Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος.