Ανακοίνωση για προπτυχιακό σεμινάριο ΙΤΔ 395: Θεωρίες της τέχνης (15ος -18ος αι.) (κ. Κορνέζου)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στο προπτυχιακό σεμινάριο ΙΤΔ 395: Θεωρίες της τέχνης (15ος -18ος αι.) που θα προσφέρει η κ. Τιτίνα Κορνέζου το χειμερινό εξάμηνο του 2020-21, θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ συμπληρωμένη στο: kornezou@uoc.gr μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Η λίστα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.
Tο σεμινάριο θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Teams, eLearn).