Ανακοίνωση διδάσκοντος κ. Ε. Δ. Ματθιόπουλου για παράδοση ΙΤΔ231 εξ αποστάσεως

Η παράδοση του κ. Ε. Δ. Ματθιόπουλου, “Η τέχνη στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου: 1922-1940”,  ΙΤΔ 231 θα συνεχιστεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με τη χρήση της πλατφόρμας teams, την Τετάρτη (1η Απριλίου) στις 5.30 μμ, σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα του Τμήματος.