Ανακοίνωση για Παράδοση ΙΜΧ 231 και Σεμινάριο ΙΜΧ 328, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου (Ε. Σακελλαρίου)

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου η παράδοση της Ελένης Σακελλαρίου (ΙΜΧ 231) δεν θα γίνει λόγω απρόβλεπτου κωλύματος της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου ώρα 17.30-20.30 στην Αίθουσα Α.

Η αναπλήρωση του σεμιναρίου ΙΜΧ 328 θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί στις 14.30-17.30 στην Αίθουσα 8.