Ανακοίνωση για μάθημα τουρκικής γλώσσας ΤΟΥΑ 010

Το μάθημα τουρκικής γλώσσας ΤΟΥA 010 θα γίνεται στην εφαρμογή Teams. Ο κωδικός του μαθήματος είναι: fv6vv9f

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 στις 15:30 θα γίνει ενισχυτικό μάθημα στο Teams.

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή.

Η διδάσκουσα,

Γκιουλσούν Αϊβαλή