Ανακοίνωση για μάθημα ΠΔΕ100, Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022

Το ΠΔΕ100 θα ξεκινήσει να προσφέρεται την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, στις 9:00 π.μ. στο αμφιθέατρο Β. Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα μπορούν να δηλώσουν φοιτητές/τριες από το 3ο εξάμηνο και εξής και ότι εμπίπτει στην κατηγορία της Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας.

Επισημαίνεται ότι όσοι/όσες φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει είτε το ΠΔΕ100 ή το ΠΔΕ200 ή και τα δύο σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη δεν μπορούν να δηλώσουν το ΠΔΕ100 που θα προσφερθεί κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο.