Επικαιροποιημένη ανακοίνωση για μάθημα ΠΔΕ-200 Διδάσκοντας το παρελθόν ΙΙ, έναρξη 22/2/2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες των τριών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ότι το μάθημα ΠΔΕ-200 Διδάσκοντας το παρελθόν ΙΙ θα προσφερθεί κανονικά κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μέσω της εφαρμογής MS-Teams. Το πρώτο μάθημα θα γίνει τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:30-17:30. Κωδικός εισόδου στο μάθημα στο Teams: jqp2gpo

Πληροφορίες σχετικά με τη δομή του μαθήματος αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο eLearn με κωδικό https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=2935.