Ανακοίνωση Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής για παραλαβή πτυχίων από επί πτυχίω φοιτητές/τριες στις 11/3 από Κοσμητεία

Δείτε εδώ την ανακοίνωση που εξέδωσε η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής σχετικά με την παραλαβή των πτυχίων από τους επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020.