Ανακοίνωση για εξέταση ΠΔΕ100 «Διδάσκοντας το παρελθόν» – Υποβολή εργασιών: 1-10/9/2023

Η βαθμολόγηση του μαθήματος ΠΔΕ100 Διδάσκοντας το παρελθόν θα γίνει με την ανάθεση μιας εργασίας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα UoC-eLearn κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2023. Δείτε ΕΔΩ τις θεματικές ενότητες και τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για τη συγγραφή της εργασίας. Σημειώνεται, επίσης, ότι θα αξιολογηθεί η πρωτοτυπία της απάντησης, καθώς και η ενσωμάτωση των προβληματισμών που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις.