Ανακοίνωση για εξ αποστάσεως μαθήματα διδάσκοντος κ. Δ. Κυρίτση

Η παράδοση ΒΙΣ 607, Ο Ιουστινιανός Α΄και η εποχή του, ξεκίνησε ξανά από τις 30 Μαρτίου 2020 και με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως. Περιλαμβάνει την ασύγχρονη ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στη σελίδα του μαθήματος στο elearn και εβδομαδιαίες εξ αποστάσεως συναντήσεις και συζητήσεις, είτε μέσω του chat στο elearn, είτε μέσω της πλατφόρμας teams, όπου έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη τάξη. Οδηγίες και λεπτομέρειες βρίσκονται στη σελίδα του μαθήματος στο elearn, και ανανεώνονται συνεχώς.

To προπτυχιακό σεμινάριο ΒΙΣ 123, Εικονομαχία, ξεκίνησε από τις 31 Μαρτίου και διεξάγεται εξ ολοκλήρου μέσω συναντήσεων στο teams.