Ανακοίνωση για εξ αποστάσεως εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ “Ιστορία της Τέχνης”, 8/10/20, 17:00-20:30

Λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, οι εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ Ιστορία της Τέχνης θα πραγματοποιηθούν με σύστημα εξ αποστάσεως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00-20:30.
Αναλυτικές οδηγίες και τα βήματα εξ αποστάσεως σύνδεσης θα σταλούν έγκαιρα στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας των υποψηφίων (εκείνες που δήλωσαν με την αίτηση τους) μέχρι και την Τετάρτη 30/9.