Ανακοίνωση επιλογής φοιτητών για σεμινάριο ΙΜΧ 354 (κ. Σακελλαρίου)

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο των φοιτητριών/τών που επιλέχτηκαν να παρακολουθήσουν το προπτυχιακό σεμινάριο ΙΜΧΑ 354 Μεσόγειος και Ευρώπη, 12ος-15ος αιώνας της κ. Σακελλαρίου.