Ανακοίνωση για επιλογή φοιτητών/τριών στο σεμινάριο ΑΙΣ-343 (διδάσκουσα: Κ. Παναγοπούλου)

Oι φοιτητές/τριες που επιλέγονται για το σεμινάριο ΑΙΣ-343 αναφέρονται εδώ. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει κανονικά την Τρίτη 3.10.2023. Παρακαλούνται όσ@ φοιτητ@ς έχουν επιλέξει άλλο σεμινάριο να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα στο panagop@uoc.gr.