Ανακοίνωση για επανάληψη του μαθήματος ΕΜ002 (διδάσκουσα Α. Γκαζή)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα ΕΜ002 “Διαδίκτυο & Ανθρωπιστικές Επιστήμες”, το οποίο δύναται να προσφερθεί για δεύτερη φορά κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο εξ αποστάσεως ξεκινώντας από την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 στις 9:30, καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gazi@uoc.gr το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.