Ανακοίνωση για έναρξη σεμιναρίου ΚΑΡ 317 κ. Καραναστάση

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στο προπτυχιακό σεμινάριοΚΑΡ-317 Λατρευτικά αγάλματα της ελληνικής αρχαιότητας (Εαρινό 2021)  θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη τη συνοδευτική αίτηση (link στο τέλος της ανακοίνωσης), καθώς και αναλυτική βαθμολογία στο email της διδάσκουσας (karanastasi@uoc.gr) έως και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις Κλασικής Αρχαιολογίας. Στα κριτήρια για την επιλογή περιλαμβάνονται οι παραδόσεις ΚΑΡ που έχει περάσει η φοιτήτρια ή ο φοιτητής, τυχόν σεμινάρια Κλασικής Αρχαιολογίας που έχει παρακολουθήσει, η γνώση ξένων γλωσσών και το πόσο κοντά βρίσκεται στη λήψη πτυχίου. Η επιλογή θα ανακοινωθεί έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και η πρώτη συνάντηση θα γίνει μέσω Teams την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα ώρα (κωδικός vzzr0bx).

Αίτηση συμμετοχής